บรรยากาศร้าน 

ชั้นล่าง (Open air)

จุได้ 180 ที่นั่ง เหมาะกับผู้สูงอายุ
ไม่ต้องเดินขึ้นบันได
เหมาะกับทัวร์ นักท่องเที่ยว