ของฝากกระบี่ 

เครื่องแกง พริก

เครื่องแกงพริก คือ “หรอยจังฮู้” สามารถนำไป
ทำอาหารได้สารพัด เช่น แกงกะทิ แกงไตปลา
แกงคั่วเผ็ด คั่วกลิง น้ำยาขนมจีน ผัดเผ็ด ฯลฯ

เครื่องแกงพริก คือ “หรอยจังฮู้” สามารถนำไปทำอาหารได้สารพัด เช่น แกงกะทิ แกงไตปลา แกงคั่วเผ็ด คั่วกลิง น้ำยาขนมจีน ผัดเผ็ด ฯลฯ

เครื่องแกง ส้ม

แกงส้ม หรือที่คนกรุงเทพฯมักเรียกว่า “แกงเหลือง”
เป็นแกงที่คนภาคอื่นๆรู้จักกันดี หรือจะบอกว่าเป็น
แกงยอดนิยมของคนปักษ์ใต้มากกว่าแกง
เผ็ดชนิดใดๆก็ว่าได้

แกงส้ม หรือที่คนกรุงเทพฯมักเรียกว่า “แกงเหลือง” เป็นแกงที่คนภาคอื่นๆรู้จักกันดี หรือจะบอกว่าเป็นแกงยอดนิยมของคนปักษ์ใต้มากกว่าแกงเผ็ดชนิดใดๆก็ว่าได้

เครื่องแกง กะทิ

กะทิเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร หลากหลาย
เมนูอาหาร ถือเป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการทำอาหาร
ที่สำคัญที่สุดในการทำอาหารไทยใช้ประกอบอาหาร
ประเภทแกง และ ผัด เช่น แกงพะแนง
แกงเขียวหวาน ผัดพริกแกง

กะทิเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร หลากหลาย เมนูอาหาร ถือเป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการทำอาหาร ที่สำคัญที่สุดในการทำอาหารไทยใช้ประกอบอาหาร ประเภทแกง และ ผัด เช่น แกงพะแนง แกงเขียวหวาน ผัดพริกแกง

เครื่องแกงกะทิ เครื่องแกงพริก เครื่องแกงส้ม

เครื่องแกงกะทิ เครื่องแกงพริก เครื่องแกงส้ม พริกแกงส้ม สูตรตำรับ ใต้แท้ๆ จาก ร้านอาหารน้องโจ๊ก กระบี่ จำนวน 3 ห่อ

เครื่องแกงกะทิ เครื่องแกงพริก เครื่องแกงส้ม พริกแกงส้ม สูตรตำรับ ใต้แท้ๆ จาก ร้านอาหารน้องโจ๊ก กระบี่ จำนวน 3 ห่อ