ของฝากกระบี่ 

พริกแกง พริก

พริกแกงพริก คือ “หรอยจังฮู้” สามารถนำไป
ทำอาหารได้สารพัด เช่น แกงกะทิ แกงไตปลา
แกงคั่วเผ็ด คั่วกลิง น้ำยาขนมจีน ผัดเผ็ด ฯลฯ

สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 1 ปี

เครื่องแกงพริก คือ “หรอยจังฮู้” สามารถนำไปทำอาหารได้สารพัด เช่น แกงกะทิ แกงไตปลา แกงคั่วเผ็ด คั่วกลิง น้ำยาขนมจีน ผัดเผ็ด ฯลฯ

สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 1 ปี

พริกแกง ส้ม

แกงส้ม หรือที่คนกรุงเทพฯมักเรียกว่า “แกงเหลือง”
เป็นแกงที่คนภาคอื่นๆรู้จักกันดี หรือจะบอกว่าเป็น
แกงยอดนิยมของคนปักษ์ใต้มากกว่าแกง
เผ็ดชนิดใดๆก็ว่าได้

สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 1 ปี

แกงส้ม หรือที่คนกรุงเทพฯมักเรียกว่า “แกงเหลือง” เป็นแกงที่คนภาคอื่นๆรู้จักกันดี หรือจะบอกว่าเป็นแกงยอดนิยมของคนปักษ์ใต้มากกว่าแกงเผ็ดชนิดใดๆก็ว่าได้

สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 1 ปี

พริกแกง กะทิ

กะทิเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร หลากหลาย
เมนูอาหาร ถือเป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการทำอาหาร
ที่สำคัญที่สุดในการทำอาหารไทยใช้ประกอบอาหาร
ประเภทแกง และ ผัด เช่น แกงพะแนง
แกงเขียวหวาน ผัดพริกแกง

สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 1 ปี

กะทิเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร หลากหลาย เมนูอาหาร ถือเป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการทำอาหาร ที่สำคัญที่สุดในการทำอาหารไทยใช้ประกอบอาหาร ประเภทแกง และ ผัด เช่น แกงพะแนง แกงเขียวหวาน ผัดพริกแกง

สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 1 ปี

พริกแกงกะทิ พริกแกงพริก พริกแกงส้ม

พริกแกงกะทิ พริกแกงพริก พริกแกงส้ม สูตรตำรับ ใต้แท้ๆ จาก ร้านอาหารน้องโจ๊ก กระบี่ จำนวน 3 กล่อง

สารมารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี

เครื่องแกงกะทิ เครื่องแกงพริก เครื่องแกงส้ม พริกแกงส้ม สูตรตำรับ ใต้แท้ๆ จาก ร้านอาหารน้องโจ๊ก กระบี่ จำนวน 3 กล่อง

สารมารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี