" ภูมิปัญญาด้านอาหารที่ถูกส่งต่อจากคุณแม่ ทั้งสูตรอาหาร
และพริกแกงของทางร้านเป็นสูตรเฉพาะที่ทำขึ้นมาเอง
มีเอกลักษณ์แบบภาคใต้แท้ๆ

" ภูมิปัญญาด้านอาหารที่ถูกส่งต่อจากคุณแม่
ทั้งสูตรอาหารและพริกแกงของทางร้าน
เป็นสูตรเฉพาะที่ทำขึ้นมาเอง
มีเอกลักษณ์แบบภาคใต้แท้ๆ

เราเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน
อาหารทะเล เราเลือกจากประมงชายฝั่ง
ของกระบี่ ที่มีความสดและสะอาด
ผักเราใช้ผักอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่

เราใส่ใจถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม
ทางร้านเลือกใช้กล่องชานอ้อย
และใช้หลอดกระดาษ ที่ย่อยสลายได้ง่าย "

ศุภชัย รอดทอง (คุณโจ๊ก)