บรรยากาศร้าน 

ชั้นล่างห้องแอร์

จุได้ 40 ที่นั่ง เหมาะกับงานเลี้ยงขนาดเล็ก
ถึงปานกลาง เลี้ยงวันเกิด,สัมนาประชุม