เราจะพาคุณไปพบกับต้นทางวัตถุดิบ ว่าแต่ละเมนูนั้นมาจากไหนอย่างไร ก่อนจะเป็นจานอร่อยตรงหน้าคุณ            

ต้นดีปลายดี ที่กระบี่
EP.1 สาหร่ายพวงองุ่น

ต้นดีปลายดี ที่กระบี่
EP.2 ปูม้า

ต้นดีปลายดี ที่กระบี่
EP.3 ผักเหมียง

ต้นดีปลายดี ที่กระบี่
EP.4 ปลาทราย หมึกหอม

ต้นดีปลายดี ที่กระบี่
EP.5 หอยหวาน หอยแครง

ต้นดีปลายดี ที่กระบี่
EP.6 ผักปลอดสาร