เราจะพาคุณไปพบกับต้นทางวัตถุดิบ ว่าแต่ละเมนูนั้นมาจากไหนอย่างไร ก่อนจะเป็นจานอร่อยตรงหน้าคุณ            

ต้นดีปลายดี ที่กระบี่
EP.1 สาหร่ายพวงองุ่น

ต้นดีปลายดี ที่กระบี่
EP.2 ปูม้า

ต้นดีปลายดี ที่กระบี่
EP.3 ผักเหมียง

ต้นดีปลายดี ที่กระบี่
EP.4 ปลาทราย หมึกหอม

ต้นดีปลายดี ที่กระบี่
EP.5 หอยหวาน หอยแครง

ต้นดีปลายดี ที่กระบี่
EP.6 ผักปลอดสาร

ต้นดีปลายดี ที่กระบี่
EP.7 รวบรวมวัตถุดิบของจังหวัดกระบี่ที่ ร้านอาหารกระบี่ น้องโจ๊ก อาหารใต้ ซีฟู๊ด เลือกใช้